RUGĂCIUNE LA TRECEREA DINTRE ANI ÎN BISERICA NOASTRĂ

30-12-2021 | Categorie: Ultimele noutăți

În noaptea dintre ani, în toate bisericile din Patriarhia Română, se va săvârşi o slujbă de mulţumire şi de binecuvântare a începutului noului an calendaristic civil.

În vechime, începutul anului civil calendaristic coincidea cu începutul anului bisericesc care are loc la 1 septembrie. Biserica a acordat o solemnitate deosebită acestui moment, astfel că pe lângă rugăciunile particulare care erau oficiate de credincioşi s-a alcătuit şi o rânduială bisericească publică. Odată cu adoptarea zilei de 1 ianuarie ca început al anului civil, s-a simţit nevoia alcătuirii unei noi rânduieli de slujbă pentru această dată. S-a preluat slujba Te Deum-ului care se oficia şi la 1 septembrie, dar locul acesteia s-a stabilit după săvârşirea Sfintei Liturghii, din data de 1 ianuarie. Pentru momentul trecerii dintre ani, în noaptea dintre 31 decembrie – 1 ianuarie nu a fost stabilită din vechime o rânduială clară, ci au fost oficiate diferite slujbe, acatiste, rugăciuni speciale.

Pentru a se uniformiza diversele practici şi pentru a nu muta slujba Te Deum-ului din locul consacrat ei, anume după Sfânta Liturghie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în şedinţa din 17 februarie 2011, ca în noaptea trecerii dintre ani să se săvârşească Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, însoţit de rugăciuni de mulţumire pentru binefacerile primite în anul ce a trecut şi de rugăciuni la intrarea în noul an. Această rânduială urmează a fi oficiată atât în catedrale şi parohii, cât şi în mănăstiri.

Alegerea Acatistului Mântuitorului nu este nicidecum întâmplătoare. Ea urmează practica menţionată deja a Catedralei Patriarhale şi se înscrie în caracterul festiv al acestei zile de praznic împărătesc, în care ne amintim de momentul când Fiul lui Dumnezeu, făcut Om, a primit numele de Iisus. Tocmai acest nume stă în centrul Acatistului, nume care înseamnă, în limba ebraică, «Dumnezeu mântuieşte».

În cadrul slujbei ce se săvârşeşte în noaptea trecerii dintre ani, care a fost publicată de Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, la sfârşitul condacelor şi icoaselor s-au aşezat patru rugăciuni: rugăciunea Sfântului Efrem Sirul către Mântuitorul (a Acatistului), rugăciunea de mulţumire şi două rugăciuni de intrare în noul an, una din tradiţia liturgică română şi slavă (cea de la Te Deum) şi alta din tradiţia greacă, recent tradusă în limba română. Această rânduială solemnă este un prilej de a mulţumi Preasfintei Treimi pentru binefacerile primite, de a cere binecuvântarea anului care începe şi de a aprofunda înţelesurile praznicului împărătesc de la 1 ianuarie.

 În parohia noastră, această slujbă va începe în noaptea dintre ani la orele 23,00.