POSTUL PAŞTILOR - POSTUL CEL MARE, AL POCĂINŢEI SAU AL PĂRESIMILOR

07-03-2019 | Categorie: Ultimele noutăți

Marele praznic al Învierii Domnului este precedat, în fiecare an, de şapte săptămâni de post, precedate de alte trei săptămâni pregătitoare, care împreună alcătuiesc Perioada Triodului.

Postul Paştilor, numit cel Mare, al Pocăinţei sau al Păresimilor (Patruzecimii), este cel mai aspru, mai bogat în slujbe şi mai propice pentru pocăinţă şi rugăciune dintre toate posturile de peste an. În această perioadă creştinul se pregăteşte cu multă râvnă pentru întâlnirea cu Hristos cel Înviat, prin înfrânarea trupului de la toate ce îl dezmiardă (mâncarea, băutura, plăcerile trecătoare), prin rugăciunea făcută cu pocăinţă, prin mai deasă spovedanie şi împărtăşire şi prin înmulţirea faptelor bune.

Specificul postului în general este înfrânarea de la mâncărurile de origine animală, in Postul Mare făcându-se dezlegare la untdelemn şi vin doar sâmbăta, duminica şi în sărbătorile sfinţilor mai importanţi, în timp ce la peşte se dezleagă doar la praznicul Bunei Vestiri şi al Floriilor. Primele două zile ale postului, precum şi Săptămâna Mare (sau a Pătimirilor Domnului) se recomandă post negru. Dar cel mai aspru post este cel al faptelor, adică de a ne abţine de la rău…

Programul slujbelor este foarte diversificat. În primele patru zile ale Postului Mare se citeşte Canonul cel Mare, al Sfântului Andrei Criteanul, care va fi citit şi în miercurea din săptămâna a V-a a Postului. În această perioadă se oficiază toate cele trei liturghii ale Bisericii Ortodoxe: a Sfântului Ioan Gură de Aur (sâmbăta şi la praznicul Bunei Vestiri şi al Floriilor), a Sfântului Vasile cel Mare (în primele cinci duminici ale Postului) şi a Darurilor mai Înainte Sfinţite sau a Sfântului Grigore de Nazianz (specifică acestui Post, care în biserica noastră se va oficia în fiecare vineri după amiaza).

În perioada Postului Mare, la parohia noastră se vor oficia şi Taina Sfântului Maslu (în fiecare miercuri seara, împreună cu Molitvele Sfântului Vasile cel Mare), Parastasul de obşte (în fiecare sâmbătă) şi slujbele specifice acestui Post, numite Denii.

Mai ales acum se cuvine să ne curăţăm sufletele prin pocăinţă şi spovedanie, recomandată a fi mai des făcută, dar şi prin împărtăşirea cu Sfintele Taine, liturghiile fiind mai numeroase. Iar această pocăinţă se împleteşte cu faptele bune, ca formă văzută a dragostei către aproapele la care suntem chemaţi, în fiecare duminică având loc în biserica noastră câte o acţiune de ajutorare a unor enoriaşi sau comunităţi aflate în nevoie.

Să folosim acest prilej al Postului pentru a ne apleca mai mult spre scrierile Sfinţilor Părinţi, spre cuvintele folositoare ale marilor duhovnici de acum sau din trecut, spre sfaturile ziditoare ale părinţilor noştri.

În biserica noastră vom încerca să trăim fiecare clipă la intensitatea duhovnicească autentică, ducând mai departe proiectele începute şi devenite tradiţie: catehezele săptămânale (cu teme specifice acestei perioade), meditaţia duhovnicească şi filmul de suflet din Duminica Ortodoxiei. Toate acestea vor fi prezentate în programele săptămânale pe care le afişăm la avizierul bisericii şi pe site-ul parohiei.

La fiecare început ne propunem multe, iar când vorbim de un urcuş spiritual ne propunem obiective cât mai înalte. Aşa trebuie, pentru a împlini măcar câte ceva…

Să ne ajute Dumnezeu ca postul ce ne stă înainte să ne fie cu folos, spre mântuire şi ajutor tuturor!