Lucrări de restaurare a catapetesmei bisericii

04-08-2017 | Categorie: Ultimele noutăți

În cadrul activităților de consolidare și restaurare a bisericii noastre, aflate în derulare în această perioadă, se desfășoară lucrări de conservare și punere în valoare a catapetesmei. Iconostasul original a avut de suferit de-a lungul timpului, fiind necesară curățarea sa și refacerea icoanelor.

Realizată cu aprobarea Comisiei Naționale de Pictură Bisericească, lucrarea se află în plină desfășurare, pictorul restaurator Ioana Giura apreciind că restaurarea va fi încheiată până la finalul anului în curs.