ÎNĂLȚAREA DOMNULUI - ZIUA EROILOR NEAMULUI

29-05-2020 | Categorie: Ultimele noutăți

Sărbătoarea Înălțării Domnului, prăznuită la 40 de zile după Învierea Sa din morți, ne descoperă destinația finală a omului: înălțarea la dreapta Tatălui, viețuirea veșnică împreună cu Preasfânta Treime.

Umanitatea transfigurată, trecută prin moarte și înviere de către Hristos, va locui împreună cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în comuniune de iubire și lumină. Aceeași umanitate care a pătimit pe Cruce, acum izbăvită de păcat, se așează acolo unde Adam era menit să se bucure fără pătimire, dacă nu ar fi căzut. Iar acest lucru este posibil datorită iubirii milostive și smerite pe care Dumnezeu-Fiul a arătat-o jerfelnic față de lume.

Acesta este și motivul pentru care praznicul Înălțării Domnului este și Ziua Eroilor Neamului, subliniindu-se că Hristos din iubire smerită și milostivă a suferit chinuri și moarte pentru a vindeca neascultarea, mândria și lăcomia umanității căzute și bolnave de păcate și a o înălța la demnitatea pentru care a fost creată, așa cum eroii și-au dat viața pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. De aceea, prin Decretul-lege 1693/4 mai 1920, iar mai apoi prin hotărârile Sfântului Sinod din 1999 și 2001, s-a stabilit ca sărbătoarea Înălțării Domnului să fie Ziua Eroilor în România, în semn de recunoștință pentru sacrificiul lor suprem, marcată prin slujbe și pomeniri la monumente, cimitire sau troițele închinate acestora. Legea 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război a decretat ulterior Ziua Eroilor drept Sărbătoare națională a poporului român.

Și în acest an, urmașii Apărătorilor Patriei au cinstit pe făuritorii Marii Uniri și ctitorii sfntului locaș al parohiei noastre prin slujba Parastasului, care a urmat Sfintei Liturghii. La Troița de lângă biserică au fost pomeniți ctitorii și slujitorii sfântului locaș, dar și eroii, luptătorii și ostașii căzuți în toate locurile și în toate vremurile, pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a dreptei credințe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român.

La miezul zilei, clopotele au sunat timp de două minute în semn de recunoștință pentru jertfa lor, dar și de rugăciune pentru sufletele acestora!