DEMERSURI PENTRU RESTAURAREA PICTURII BISERICII

27-11-2015 | Categorie: Ultimele noutăți

În amplul proiect ”100 de ani de recunoștință”, inițiat de parohia noastră și care are ca scop consolidarea și restaurarea bisericii parohiale, precum și sfințirea ei în anul 2018, când se vor împlini 100 de ani de la Marea Unire, au început demersurile pentru restaurarea picturii interioare a bisericii. Acest proiect, laborios și costisitor, este unul îndelungat, care trebuie să înceapă de timpuriu, pentru a fi finalizat în timp util.

Doi pictori experți restauratori au început întocmirea unui proiect tehnic pentru refacerea picturii, executând deja câteva sondaje și expertize în biserică.
Pictura bisericii a fost executată în tehnica fresco de către pictorul Ionel Ioanid si Iosefina Neghina (care începând cu anul 1949 au executat pictura din altar, turlă  și zona de miazăzi). După decesul lui Ionel Ioanid, în anul 1957, lucrările au fost continuate de pictorul Iosif Vas (care a pictat și icoanele de la catapeteasmă), împreună cu ucenicii săi, care au finalizat pictura în anul 1959. Registrele de pictură păstrează încă diferențe, mărturie a intervenției mai multor artiști.

Cei care doresc să susțină acest proiect o pot face prin depunerea oricărei sume în contul RO70 CECE B400 36RO NO26 0969, deschis la CEC Bank, Sucursala Obregia, sau direct în biserică.

Galerie imagini