CONSILIUL PAROHIAL A EVALUAT ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN PAROHIE ÎN ANUL 2020

29-01-2021 | Categorie: Ultimele noutăți

În data de 27 ianuarie 2021, Consiliul parohial, întrunit sub președinția părintelui paroh Iulian Scoipan, a evaluat activitățile desfășurate în cadrul parohiei în cursul anului 2020.

Anual, Consiliul parohial analizează modul în care sunt organizate proiectele administrativ-gospodărești, social-filantropice, cultural-educaționale și catehetice în parohie, evidențiind implicarea celor responsabili, modul de utilizare a resurselor umane și materiale, precum și rezultatele obținute.

Părintele paroh a prezentat activitățile desfășurate, în condițiile pandemice bine-cunoscute, în principalele domenii de activitate, subliniind faptul că, în ciuda dificultăților financiare (sumele încasate din donații de la credincioși sau subvenții de instituțiile de stat fiind diminuate cu 75% față de anul precedent), dar și a interdicțiilor impuse de autorități, proiectele propuse s-au desfășurat în bune condiții. În acest sens, au fost remarcate activitățile social-filantropice, desfășurate cu implicarea numeroșilor voluntari, în urma cărora peste 200 de persoane din parohie și nu numai au fost sprijinite cu alimente de strictă necesitate și hrană caldă, îmbrăcăminte, medicamente și produse de igienă, rechizite și dulciuri, suma totală cheltuită în cadrul acestor programe depășind 45.000 lei.

De asemenea, au fost evidențiate proiectele catehetice și educaționale, care s-au desfășurat în mediul on-line, așa cum s-au desfășurat și activitățile școlare.

Au fost analizate și modificările în structura de personal a parohiei, amintindu-se că în anul 2020 doi dintre angajați au încetat activitatea prin pensionarea pentru limită de vârstă, în locul lor fiind încadrați noi angajați, care s-au integrat în viața și activitatea din parohie.

Totodată, au fost prezentate și proiectele propuse pentru anul 2021, acestea vizând desfășurarea catehezelor pentru diferite grupe de vârstă, activitățile cu copiii și tinerii, precum și programele educaționale și misionare, a căror tematică va fi armonizată cu prevederile Programului ”Anul 2021 - Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul”.

La final, au fost analizate mai multe aspecte organizatorice și administrative din viața parohiei, urmărindu-se dotarea cu cele necesare a spațiilor și buna funcționare a dotărilor bisericii.