Bucuria Înălțării Domnului

10-06-2016 | Categorie: Ultimele noutăți

La praznicul Înălțării Domnului, parohia Apărătorii Patriei I s-a aflat în zi de mare sărbătoare. La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Iulian Scoipan a vorbit numeroșilor credincioși prezenți despre semnificațiile acestei zile.

”Importanța sărbătorii Înălțării Domnului rezultă din faptul că Hristos așează astăzi firea omenească, desăvârșit îndumnezeită, de-a dreapta Tatălui, făcându-Se cale și model pentru îndumnezeirea oricărui om”, a spus preacucernicia sa.

După slujbă, la troița din curtea bisericii, închinată eroilor neamului, a fost oficiat un parastas. ”Sărbătoarea Înălțării Domnului a fost proclamată ca Zi a Eroilor Neamului începând cu anul 1920, pentru a se sublinia legătura pe care Biserica o face între jertfa Crucii, Învierea ca biruință asupra morții și Înălțarea la cer, căci doar cu jertfă biruim răul și de înălțăm ca persoană și neam. De aceea și viitoarea catedrală Națională, care se ridică în Capitală cu multe eforturi și străduințe, va avea hramul Înălțarea Domnului!”, a spus părintele paroh.

Biserica parohiei Apărătorii Patriei I a fost ridicată la inițiativa și cu strădania eroilor și luptătorilor din Primul Război Mondial, precum și de urmașii acestora, ca semn al biruinței și mărturie a credinței celor ce s-au jertfit pe câmpul de luptă pentru unitatea țării, independența și libertatea poporului român și credința strămoșească.