PROGRAMUL LITURGIC ÎN SĂPTĂMÂNA 28 APRILIE - 4 MAI 2024

27-04-2024 | Categorie: Program liturgic

P R O G R A M    L I T U R G I C

în săptămâna 28 aprilie – 4 mai 2024 (Săptămâna Mare, a Sfintelor Pătimiri)

 

DUMINICĂ, 28.04.2024

orele 07,30 – Slujba  UTRENIEI şi a SFINTEI LITURGHII pentru sărbătoarea INTRĂRII DOMNULUI ÎN IERUSALIM - FLORIILE

orele 17,00 – DENIE - Luni, în Săptămâna Sfintelor Patimi, Biserica ne aduce aminte de Patriarhul Iosif care a fost vândut de fraţii săi în Egipt. El este o preînchipuire a lui Hristos, vândut de Iuda.
Tot în timpul deniei de luni se face pomenirea smochinului neroditor, blestemat de Hristos să se usuce pentru că nu avea rod. E o pildă dată omului, din care trebuie să retină că Dumnezeu este atât iubire, cât şi dreptate. Deci, la judecata de apoi, El nu doar va răsplăti, ci va şi pedepsi pe cei ce nu au rodit.

 

LUNI, 29.04.2024

orele 07,00 – 09,30 – Taina Spovedaniei şi a Sfintei Împărtăşanii – Pr. Adrian Cotorceanu

orele 17,00 – DENIE. Marţi se face pomenirea celor zece fecioare. Din pildă reţinem că cinci fecioare au avut doar candelă, fără ulei, iar celelalte cinci au avut şi candelă şi ulei. Candela fără ulei reprezintă realizarea de sine în totală nepăsare de ceilalţi. Candela cu ulei reprezintă evlavia însoţită de milostenie.

 

MARŢI, 30.04.2024

orele 07,00 – 09,30 – Taina Spovedaniei şi a Sfintei Împărtăşanii – Pr. Iulian Scoipan

orele 17,00 – DENIE. În Miercurea Săptămânii Sfintelor Patimi se face pomenirea femeii păcătoase care a spălat cu lacrimi şi a uns cu mir picioarele Mântuitorului, înainte de Patima Sa, ca simbol al pocăinţei şi îndreptării omului păcătos. Miercuri este ziua in care Iuda L-a vândut pe Hristos fariseilor, pentru treizeci de arginti.

 

MIERCURI, 01.05.2024

orele 07,00 – 09,30 – Taina Spovedaniei şi a Sfintei Împărtăşanii – Pr. Gheorghe Ciorîță

orele 17,00 – DENIE. Joia Patimilor este închinată amintirii a patru evenimente deosebite din viaţa Mântuitorului: spălarea picioarelor ucenicilor, ca pildă de smerenie, Cina cea de Taină la care Mântuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, rugăciunea arhierească şi începutul patimilor prin vinderea Domnului.  

 

JOI, 02.05.2024

orele 08,00 – Slujba SFINTEI LITURGHII a Sf. Vasile cel Mare.

Taina Spovedaniei şi a Sfintei Împărtăşanii

orele 18,00 – DENIA CELOR 12 EVANGHELII

 

VINERI, 03.05.2024

orele 07,00 – 09,30 – Taina Spovedaniei şi a Sfintei Împărtăşanii

orele 11,00 – Slujba VECERNIEI – Scoaterea Sfântului Epitaf

orele 18,00 – DENIA PROHODULUI DOMNULUI. În Vinerea Mare se face pomenire de sfintele, înfricoşătoarele şi mântuitoarele Pătimiri ale Mântuitorului şi de mărturisirea tâlharului celui recunoscător care a dobândit Raiul.

 

SÂMBĂTĂ, 04.05.2024

orele 07,30 – 10,30 – Taina Spovedaniei şi a Sfintei Împărtăşanii

 

 

Biserica parohială este deschisă zilnic între orele 07,00 – 20,00.