Schimbarea la Față a Domnului

04-08-2017 | Categorie: Cuvant Evanghelic

CUVÂNTUL EVANGHELIC

Duminică, 6 august 2017, se va citi la Sfânta Liturghie următorul cuvânt evanghelic:
În vremea aceea a luat Iisus cu Sine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus pe ei într-un munte înalt, în singurătate. Şi s-a schimbat la faţă înaintea lor aşa încât faţa Sa strălucea ca soarele, iar hainele Sale se făcuseră albe ca lumina. Şi iată că s-au arătat lor Moise şi Ilie, vorbind împreună cu Iisus. Atunci, începând Petru, a zis către Iisus: Doamne, bine este nouă să fim ; dacă voieşti, vom face aici trei colibe: Ţie una, lui Moise una şi una lui Ilie. Dar pe când vorbea el încă, iată un nor luminos i-a învăluit pe ei şi iată un glas din nor a zis: Acesta este Fiul Meu cel iubit, în care bine am voit; pe Acesta să-L ascultaţi. Şi auzind ucenicii, au căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimântat foarte tare. Dar apropiindu-se Iisus, s-a atins de ei şi le-a zis: sculaţi-vă şi nu vă temeţi. Atunci, ridicându-şi ochii lor, n-au mai văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Şi pe când se coborau ei din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: să nu spuneţi nimănui cele ce aţi văzut, până nu se va scula din morţi Fiul Omului.

(Matei XVII, 1-9. Schimbarea la Față a Domnului)


Schimbarea la Față a Domnului ne descoperă trei mari adevăruri duhovnicești: în primul rând, această sărbătoare arată legătura dintre suferința lui Hristos pe cruce și Slava Învierii Sale; în al doilea rând, ne arată legătura dintre slava învierii lui Hristos și slava celei de a doua veniri a lui la sfârșitul lumii, când va judeca viii și morții; și în al treilea rând, ne arată că destinația ultimă a omului nu este mormântul, ci viața veșnică în slava împărăției cerurilor.

Urcarea pe Muntele Taborului înseamnă un urcuș duhovnicesc interior, nu doar o urcare fizică folosind pașii picioarelor noastre. Ci este vorba de o urcare duhovnicească, prin rugăciune, prin meditație, prin ascultarea sfintelor slujbe și mai ales prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Această schimbare presupune ridicarea noastră din cele pământești, cu mintea și întoarcerea gândurilor și simțirilor noastre spre Hristos, spre sfinții lui, care se bucură de Lumina Cea Neapusă a Împărăției Cerurilor arătată la Schimbarea la față a Mântuitorului Iisus Hristos.

Schimbarea la față ne cheamă să ne schimbăm, să ne înnoim, să ne luminăm mintea prin gânduri bune, să luminăm inima prin simțiri curate, să luminăm viața noastră prin fapte bune, de ajutorare, de consolare a celor întristați, de mângâiere a celor îndoliați, de ajutorare a celor săraci și singuri.

+ DANIEL, Patriarhul României