DUMINICA TUTUROR SFINȚILOR

11-06-2020 | Categorie: Cuvant Evanghelic

Duminică, 14 iunie 2020, se va citi la Sfânta Liturghie următorul cuvânt evanghelic:

 

Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.

Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.

Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie.

Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa.

Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.

Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine.

Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iată noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi oare ce va fi?

Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.

Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică.

Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi.

 (Matei X, 32-35; 37-38; 19, 27-30. Duminica Tuturor Sfinţilor)

 

 

Prima duminică după Rusalii este închinată în Biserica Ortodoxă tuturor sfinţilor, ştiuţi şi neştiuţi, din toate timpurile, locurile sau neamurile.

Evanghelia de astăzi, compusă din trei pasaje distincte, ne vorbeşte despre cine sunt sfinţii, cum dobândesc sfinţenia şi ce răsplată primesc pentru efortul lor duhovnicesc.

Mai întâi, sfinţii sunt toţi cei care mărturisesc pe Dumnezeu – cei care se leapădă de sine şi de tot ceea ce îl leagă de pământ, iau crucea jertfei şi urmează modelului Hristos, tinzând spre desăvârşirea Sa. Ei primesc harul lui Dumnezeu prin efort ascetic, renunţare la sine şi la toate câte conferă binele şi plăcerea, împărtăşindu-se de Duhul Sfânt dăruit de Tatăl, prin Fiul.

Apoi, observăm că răsplata sfinţilor, cei care fac voia lui Dumnezeu şi identifică în mod corect chemarea cu care sunt chemaţi şi modul autentic de viaţă, este asemănarea cu Hristos. Primirea înmulţită a darurilor semnifică îmbogăţirea în Dumnezeu pe care o capătă cei care Îi urmează.

Aşezarea acestei duminici imediat după Pogorârea Sfântului Duh are o întreită semnificaţie: prima, arată că sfinţii sunt rodul lucrării Duhului Sfânt în oameni, împlinirea duhovnicească a darurilor Duhului. A doua, semnifică faptul că, deşi fiecare sfânt are o zi de prăznuire în calendarul creştin, toţi sfinţii sunt prăznuiţi împreună pentru că împărtăşesc acelaşi Duh, care îi uneşte şi îi sfinţeşte.

A treia, ne împărtăşeşte că Dumnezeu are sfinţii Săi, ştiuţi sau neştiuţi de noi, pe care îi descoperă atunci când El consideră de folos pentru oameni, lucrând prin icoanele şi moaştele lor. Deci astăzi pomenim şi cinstim pe toţi sfinţii, amintiţi cu numele sau nu, descoperiţi sau tăinuiţi. Tot astăzi este ziua numelui tuturor celor care nu au primit la botez nume de sfinţi, având ca ocrotitori pe sfinţii neştiuţi.

Iar cinstirea tuturor sfinţilor, nu doar a celor pomeniţi în calendar, arată că Dumnezeu ridică în continuare sfinţi dintre oameni. Aceasta pentru sfinţenia este permanent accesibilă oamenilor. Faptul că între sfinţi avem bătrâni sau tineri, domnitori şi împăraţi sau călugări şi sărmani, femei sau copii arată că orice se poate împărtăşi de Duhul Sfânt.

Pentru că sfinţii sunt învăţătorii, judecătorii şi rugătorii noştri. Învăţători pentru că viaţa lor ne este pildă de smerenie, ascultare şi jertfă, nimeni neputând să se justifice că nu poate urma calea lor. Judecători pentru că orice scuză vom avea, ne vor lumina că, asemenea lor, puteam urma lui Hristos în orice formă. Rugători, pentru pururi se roagă Preasfintei Treimi pentru oameni, întrucât aşteaptă, asemenea lui Hristos, sfinţirea întregii lumi.

Iar noi înşine ne rugăm astăzi cu rugăciunile sfinţilor. Toate slujbele şi rugăciunile Bisericii sunt scrise de Sfinţii Părinţi, iar după ce ne rugăm aducem înainte lui Dumnezeu mijlocirile acestora, atunci când spunem „Pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, Doamnei Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!”.

Şi, nu în ultimul rând, sfinţii ne sunt modele. Într-o lume aflată în criză de modele, ar fi bine să redescoperim modelele sfinţilor, care să fie urmate măcar în parte şi pentru rugăciunile lor, dar mai ales pentru că vedem biruinţa lor.