Duminica a XXIII-a după Rusalii

24-10-2015 | Categorie: Cuvant Evanghelic

CUVÂNTUL EVANGHELIC

Duminică, 25 octombrie 2015, se va citi la Sfânta Liturghie următorul cuvânt evanghelic:
Şi au ajuns cu corabia în ţinutul Gerghesenilor, care este în faţa Galileii.
Şi ieşind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon şi care de multă vreme nu mai punea haină pe el şi în casă nu mai locuia, ci prin morminte.
Şi văzând pe Iisus, strigând, a căzut înaintea Lui şi cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu mă chinui.
Căci poruncea duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulţi ani îl stăpânea, şi era legat în lanţuri şi în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de demon, în pustie.
Şi l-a întrebat Iisus, zicând: Care-ţi este numele?
Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulţi intraseră în el.
Şi-L rugau pe El să nu le poruncească să meargă în adânc. Şi era acolo o turmă mare de porci, care păşteau pe munte.
Şi L-au rugat să le îngăduie să intre în ei; şi le-a îngăduit.
Şi, ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe ţărm în lac şi s-a înecat. Iar păzitorii văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au vestit în cetate şi prin sate.
Şi au ieşit să vadă ce s-a întâmplat şi au venit la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră demonii, îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos, la picioarele lui Iisus şi s-au înfricoşat.
Şi cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul.
Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din ţinutul Gerghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Iar El, intrând în corabie, S-a înapoiat. Iar bărbatul din care ieşiseră demonii Îl ruga să rămână cu El.
Iisus însă i-a dat drumul zicând: Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu.
Şi a plecat, vestind în toată cetatea câte îi făcuse Iisus..
(Luca VIII, 26-39. Duminica a XXIII-a după Rusalii)

În această Evanghelie vedem iubirea milostivă şi vindecătoare a Mântuitorului Iisus Hristos care nu a fost chemat de nimeni să meargă în ţinutul Gherghesenilor spre a vindeca un om demonizat, dar și că demonii mărturisesc adevărul că Iisus este Fiul Lui Dumnezeu Celui Preaînalt şi se tem de judecata Lui.

De asemenea, vedem că locuitorii ţinutului Gherghesenilor, în loc să se bucure şi să mulţumească lui Iisus pentru că a vindecat un om îndrăcit care pătimea mult, s-au întristat şi L-au rugat să plece din hotarele lor pentru că le-a pricinuit pagubă prin înecarea porcilor în mare.

Omul vindecat, demonizatul de altădată, era acum îmbrăcat în haine, era întreg la minte spune Evanghelia, şi stătea aproape de Iisus, la picioarele Lui, rugându-l să-l ia cu El, dar Iisus i-a spus Rămâi aici şi spune tuturor cât bine ţi-a făcut Dumnezeu. Evanghelia ne arată cât de diferite sunt atitudinile oamenilor faţă de Hristos, ne arată în primul rând cât de milostiv este Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos Fiul Lui Dumnezeu Celui Preaînalt care s-a coborât din ceruri, S-a întrupat de la Duhul Sânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om din iubire pentru oameni şi mântuirea lor.

Dar să nu trecem prea ușor peste atitudinea gherghesenilor. Aceștia l-au alungat pe Hristos pentru că se temeau de El și de puterea Lui. Deși acceptau prezența unui demonizat, L-au alungat pe Dumnezeu de frică, preferând păcatul în locul sfințeniei. Așa cum schilozii și ciungii din Marseille fugeau de convoiul cu moaștele Sfântului Martinian, de teamă ca efectul vindecător al acestora să nu le tămăduiască rănile și, sănătoși fiind, să piardă sursa lor de câștig, care era boala.